Dự án dầm tầu hỏa trên không tuyến Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội

 Dầm tầu hỏa trên không (1)

Dầm tầu hỏa trên không tuyến Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội, trọng lượng 245 tấn/dầm, dài 32m

 

Dầm tàu hỏa trên không (2)

Dầm tầu hỏa trên không tuyến Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội

Các bài viết khác
Lên đầu