Dự án nhà máy đạm Ninh Bình

 Nhà máy đạm Ninh Bình

Nhà máy đạm Ninh Bình, kiện hàng nặng 76.5 tấn dài 36m

 

Các bài viết khác
Lên đầu