Dự án nhà máy giấy Pulppy Văn Lâm Hưng Yên

 Nhà máy giấy Pulppy (1)

 

 

Nhà máy giấy Pulppy (2)

Nhà máy giấy Pulppy Văn Lâm Hưng Yên, kích thước 6.32 x 5.564 x 5.72 (m), nặng 100 tấn

 

Các bài viết khác
Lên đầu