Dự án nhà máy thủy điện Tuyên Quang

 Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang - máy biến thế nặng 92 tấn

Các bài viết khác
Lên đầu