Dự án nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

 Nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

Nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh - Kiện 148.4 tấn - DxRxC: 15.31 x 5.48 x 5.51 (m)

Các bài viết khác
Lên đầu