Dự án nhà máy xi măng Yên Bình - Yên Bái

 Nhà máy xi măng Yên Bình - Yên Bái (1)

 

Nhà máy xi măng Yên Bình - Yên Bái (2)

Nhà máy xi măng Yên Bình - Yên Bái, kiện 110 tấn - DxRxC: 13.7 x 4.8 x 5 (m)

 

Các bài viết khác
Lên đầu