Dự án tàu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La tháng 01/2014

 Tàu du lịch (1)

 

Tàu du lịch (2)

Tàu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La tháng 01/2014

Các bài viết khác
Lên đầu