Dự án vận chuyển đến nhà máy xi măng Tân Quang - Tuyên Quang

 Nhà máy xi măng Tân Quang - Tuyên Quang

Kiện hàng 93 tấn - DxRxC: 1.562 x 4.4 x 4.55 (m) vận chuyển đến nhà máy xi măng Tân Quang - Tuyên Quang

Các bài viết khác
Lên đầu