Dự án vận chuyển kiện hàng 80 tấn nắp tua bin từ cảng Ba Cấp qua lòng hồ Hòa Bình đến bến nghiêng bờ trái Mường La

 Kiện hàng 80 tấn

 

Kiện hàng 80 tấn nắp tua bin Cảng Ba Cấp xuống xà lan

 

Kiện hàng 80 tấn (2)

Kiện hàng 80 tấn nắp tua bin từ cảng Ba Cấp qua lòng hồ Hòa Bình đến bến nghiêng bờ trái Mường La

 

Các bài viết khác
Lên đầu