Dự án vận chuyển kiện hàng từ Cảng Vật Cách đến khu công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

 Cảng Vật Cách - Khu CN Yên Phong

 

Cảng Vật Cách - Khu CN Yên Phong (2)

Vận chuyển kiện hàng từ Cảng Vật Cách đến khu CN Yên Phong – Bắc Ninh.

 Khối lượng 92 tấn, kích thước (DxRxC): 28 x 4.32 x 4.32(m)

 

Các bài viết khác
Lên đầu