Dự án vận chuyển máy biến áp từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn đến nhà máy thủy điện Nậm Công

Vận chuyển máy biến áp từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan 

Máy biến áp từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn đến nhà máy thủy điện Nậm Công

Các bài viết khác
Lên đầu