Dự án vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến công ty TNHH LD Gas Việt Nhật miền Bắc, khu công nghiệp Thăng Long - Tỉnh Hưng Yên

 Kiện hàng 701.50 tấn từ cảng HP đến cty LD Gas Việt Nhật

Kiện hàng 701.50 tấn DxRxC: 27.72 x 5.28 x 3.79 (m) từ cảng Hải Phòng đến công ty TNHH LD Gas Việt Nhật miền Bắc, khu công nghiệp Thăng Long - Tỉnh Hưng Yên

Các bài viết khác
Lên đầu