Dự án vận chuyển xà lan đẩy từ bến nghiêng cửa nhận nước nhà máy thủy điện Hòa Bình đến bến Minh Thịnh - Hòa Bình

 

 Xà lan đẩy

Xà lan đẩy, trọng lượng 70 tấn - DxRxC: 36 x 7.2 x 2.76 (m) từ bến nghiêng cửa nhận nước nhà máy thủy điện Hòa Bình đến bến Minh Thịnh - Hòa Bình

 

Các bài viết khác
Lên đầu