Dự án

Vận chuyển và hạ 02 MBA nặng 110 tấn từ cảng Hải Phòng đến công trường nhà máy thủy điện Nậm Chiến

Vận chuyển kiện 37m x 7m x 7.6m nặng khoảng 200 tấn/kiện tại cảng Sơn Dương - Công ty Formosa Hà Tĩnh

Nhà máy xi măng X18 - Ninh Bình, kiện hàng nặng 89 tấn - DxRxC: 14.36 x 3.6 x 3.8 (m)

Nhà máy xi măng Anh Sơn - Nghệ An, kiện hàng dài 15m nặng 96 tấn, ngày 26 tháng 12 năm 2010

Kiện hàng 701.50 tấn DxRxC: 27.72 x 5.28 x 3.79 (m) từ cảng Hải Phòng đến công ty TNHH LD Gas Việt Nhật miền Bắc, khu công nghiệp Thăng Long - Tỉnh Hưng Yên

Kiện hàng 93 tấn - DxRxC: 1.562 x 4.4 x 4.55 (m) vận chuyển đến nhà máy xi măng Tân Quang - Tuyên Quang

Vận chuyển máy biến áp từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn đến nhà máy thủy điện Nậm Công

Nhà máy giấy Pulppy Văn Lâm Hưng Yên, kích thước 6.32 x 5.564 x 5.72 (m), nặng 100 tấn

Trang 1/3 123 Chuyển nhanh
Lên đầu